Lắp Mạng FPT / Tuyển tụng FPT

Tuyển tụng FPT

Tuyển dụng FPT chuyên mục cập nhật thông tin về tuyển dụng các vị trí việc làm tại FPT Telecom trên toàn quốc, liên tục cập nhật tuyển dụng mới nhất tại FPT Telecom

FPT Telecom tuyển dụng

FPT Telecom tuyển dụng 5 (100%) 4 votes FPT Telecom tuyển dụng Nhân viên kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 50 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Khảo sát thị trường và thu nhập thông tin khách hàng tiềm năng Tiếp cận, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ Internet và Truyền hình do FPT Telecom ...

Xem chi tiết

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Thanh Xuân

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Thanh Xuân 5 (100%) 5 votes FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Thanh Xuân SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người 5 Nhân viên 5 Cộng tác viên MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng ...

Xem chi tiết

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Ba Đình

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Ba Đình 5 (100%) 8 votes FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Ba Đình SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người 5 Nhân viên 5 Cộng tác viên MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách ...

Xem chi tiết

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Cầu Giấy

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Cầu Giấy 5 (100%) 5 votes FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Cầu Giấy SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người 5 Nhân viên 5 Cộng tác viên MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng ...

Xem chi tiết

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên dinh doanh tại Hai Bà Trưng

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên dinh doanh tại Hai Bà Trưng 4.6 (92%) 5 votes FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Hai Bà Trưng SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người 5 Nhân viên 5 Cộng tác viên MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển ...

Xem chi tiết

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Đống Đa

FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Đống Đa 5 (100%) 3 votes FPT Hà Nội tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại Đống Đa SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người 7 Nam 3 Nữ MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng ...

Xem chi tiết